Nautesundportalen

Velkommen
Welcome

Plantelister A:
Andre Plantar
Bregner, Lyng og Prydgras
Busker Tre Småplantar
Staudar
Katalog A:
Katalog A Tekstversjon
Katalog A Fotoversjon

Plantelister B:
Busker Tre Store
Rhododendron
Roser
Sommarblomster
Katalog B:
Katalog B Tekstversjon
Katalog B Fotoversjon

Ekstratenester:
Autosøk latinske slektsnamn
Autosøk norske plantenamn

Hagesaker:
Eksotiske Plantar
Hagar i inn- og utland
Hagen Min
Rhododendron frå frø
Rhododendron vitjingshagen

Fast informasjon:
Artsnamn og sortar
Hagebøker
Linker
Nye sortar
Stell av plantar

Artsnamn og sortar

Litt om latinske artsnamn og sortar:

Artsnamn: Eit artsnamn består av eit slektsnamn og eit artsepitet.
Dette kaller vi eit binært eller todelt namn. Systemet vart laga av Linné.
Døme Kvitveis: Anemone (er slektsnamnet og) nemorosa (er artsepitetet).

Ei slekt kan ha mange artar. Difor kan same slektsnavn opptre med ulike artsepitet: Ranunculus acris Engsoleie, Ranunculus glacialis Issoleie, Ranunculus sceleratus Tiggersoleie, eller Ranunculus montanus Fjellsoleie.

Artsnamnet kompletterast oftast med eit tillegg med enkelt anførselstegn, døme 'Flore Pleno':
Ranunculus acris 'Flore Pleno' = (Soleie, eng, fylt) = Fylt Engsoleie.

Tillegget kan innehalde mykje rart, alt frå personnamn, eigenskapar til farger m.m.m.
Døme: Aster nova angliae 'Andenken an Alma Pötschke' Duftaster.
Her har vi ei heil tysk setning som 'tillegg'. Eit mareritt når etikettar skal prentas.

Sjå nærare på: Latin for hagegale.

Eller prøv: Gratis engelsk-latinsk ordbok. Døme: White - Resultat: Albus, Alba og Album.

Sortar: Ein sort er ganske enkelt forskjellig frå alle dei andre sortane. Eit praktisk begrep.
Vi har mange Irissortar, mange Rosesortar og mange Rhododendronsortar.


Frisk opp kunnskapen om latinske slektsnamn
og/eller norske plantenamn:


Prøv vårt oppslagsverk
Autosøk latinske slektsnamn eller Autosøk norske plantenamn
under ekstratenester i menyen til venste.

Nepeta Paradisea Digitalis Bellis (NPdB) vert aldri trøytt.

Nepeta stiller både dag og natt, ørk og helg.
Velkomen: 24 timar i døgnet - 7 dager i uka - heile året - sjølv skuddår.


Toppen
hv10618.jpg
hv10995.jpg
hv12119.jpg
hv12816.jpg
hv10619.jpg
hv10993.jpg
hv12077.jpg
hv12899.jpg