Autosøk: Crocosmia

Staudar. C-D Crocosmia 'Babylon'. Værhane orangeraud/flekka.
Orangeraud m.flekkar, 100 cm. Juli-august. Passiv. (2)


Staudar. C-D Crocosmia 'Carmin Brilliant'. Værhane orange/gul.
Orange med gult senter. 50 cm. Juli-august. Snittblomst. Rabatt. (3)
hv22456

Staudar. C-D Crocosmia 'Challa'. Værhane mørkorange/gul.
Mørkorange m.gult senter. 60 cm. Juli-august. Passiv. (2)


Staudar. C-D Crocosmia 'Constance'. Værhane orangeraud/gul.
Orangeraud m.gult senter. 100cm. Juli-august. Passiv. (2)


Staudar. C-D Crocosmia 'Emberglow'. Værhane orangeraud/flekka.
Orangeraud m.flekkar. 80 cm. Juli-august. Passiv. (2)


Staudar. C-D Crocosmia 'Emily McKenzie'. Værhane gulorange.
Gul/orange. 50 cm. August-september. Passiv. (2)


Staudar. C-D Crocosmia 'Jupiter'. Værhane gul/raudflamma.
Gul/raud flammete. 60 cm. Juli-august. Passiv. (2)


Staudar. C-D Crocosmia 'Mars'. Værhane raud/gul.
Raud m/gult svelg. 60 cm. Juli-august. Passiv. (2)


Staudar. C-D Crocosmia 'Lucifer'. Værhane raudorange.
Raudorange 80cm. Fargesterk ettersommarstaude. Hardfør her. Fin saman med agapanhtus der denne er hardfør. (4)
hv14197

Staudar. C-D Crocosmia masoniorum. Værhane spesiell.
Værhaneart der blomane vender oppover. Hardfør her. Orange 40 cm, blomstring i august - september. (2)
hv14364

Staudar. C-D Crocosmia x crocosmiiflora. Værhane orangegul.
Den vanlegaste sorten. Fullt hardfør her og spreier seg lett. Orangegul, 50 cm, august-september. Snittblomst. (3)
hv22491

Staudar. C-D Crocosmia 'Princess'. Værhane orange.
Orange. 70 cm. Snitt. Rabatt. Gamal kultivar som er hardfør her. (3)
hv22449

Staudar. C-D Crocosmia 'Columbus'. Værhane gulorange.
Gulorange. 70 cm. juli - august. Snitt. Rabatt. Passiv. (2)
hv18029

Staudar. C-D Crocosmia 'Limpopo' Værhane
Nyare sort av værhane med aprikosfarga blomar i juli - august. For gode strøk. Drenert vekseplass i sol. Rundt 80 cm høg. (4)


Autosøk på CROCOSMIA i latinske namn ga 14 treff.