Autosøk: Briza

Prydgras. A-Z Briza media. Storhjertegras.
30 cm, juni-august, god til tørking. Passiv. (2)


Prydgras. A-Z Briza media 'Russells' Hjertegras
Broketblada form av hjertegras. 45 cm. juli-august. Snitt/tørking. Best på drenert vekseplass i sol. (3)


Autosøk på BRIZA i latinske namn ga 2 treff.